Rice

Royal Stallion Rice (50kg)
 • Save 4%
Royal Stallion Rice (50kg)
34,000 32,500
 
Caprice (50kg)
 • Save 4%
Caprice (50kg)
34,000 32,500
 
 • Save 14%
Coconut Milk Powder (Pack)
5,799 4,999
 
Mama Gold Rice 10kg
 • Save 2%
Mama Gold Rice 10kg
9,000 8,800
 
Mama Gold Rice 50kg
 • Save 4%
Mama Gold Rice 50kg
34,000 32,500
 
Caprice Rice (10kg)
 • Save 2%
Caprice Rice (10kg)
9,000 8,800
 
Tomato Aroso Rice (50kg)
 • Save 4%
Tomato Aroso Rice (50kg)
34,000 32,500
 
Mama Gold Rice 10kg
 • Save 12%
Mama's Pride Premium Parboiled Rice 10kg
8,500 7,500
 
Mama Gold Rice 10kg
 • Save 12%
Big Bull Terra Premium Rice 10kg
8,500 7,500
 
Tiamin Rice 50kg
26,999
 
Royal Stallion Rice (50kg)
 • Save 2%
Umza Classic Full Grain Rice 50kg
28,500 27,999
 
Mama Gold Rice 10kg
 • Save 5%
Big Bull Terra Premium Milled Parboiled Ri...
32,000 30,500